บริษัท ไอแม็คอินดัสทรี จำกัด. นวัตกรรมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มระบบแห้ง.